กุ้งแม่น้ำสปาฟู้ดส์ (Veggie SPA Prawn)

95.00 บาท

อายุการเก็บรักษา  :  1 ปี

วิธีการเก็บรักษา  : เก็บแบบแช่แข็ง  อุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียส