เนื้อสันสปาฟู้ดส์ (Veggie SPA Sirloin)

85.00 บาท

อายุการเก็บรักษา  :  1 ปี

วิธีการเก็บรักษา  : เก็บแบบแช่แข็ง