เนื้อแกะสปาฟู้ดส์ (Veggie SPA Lamb)

135.00 บาท

อายุการเก็บรักษา  :  1 ปี

วิธีการเก็บรักษา  : เก็บแบบแช่แข็ง