เป็ดปักกิ่งสปาฟู้ดส์ (Veggie SPA Duck)

95.00 บาท

อายุการเก็บรักษา : 1 ปี
วิธีการเก็บรักษา : เก็บแบบแช่แข็ง อุณหภูมิ 0-4องศาเซลเซียส