ปลาอินทรีย์สปาฟู้ดส์ (Veggie Spa Foods Mackerel)

60.00 บาท

อายุการเก็บรักษา : 4-6 เดือน
วิธีการเก็บรักษา : เก็บแบบแช่เย็น อุณหภูมิ 4-6 องศาเซลเซียส (หรือ เก็บในช่องใต้ช่องแช่แข็ง)